Еко теплоелектростанція на основі переробки (термохімічної деструкції) біомаси

Нова сторінка у технології виробництва електричної та теплової енергії, що не шкодить екології країни

Проект: БіоТЕЦ. Основою проекту є створення теплоелектростанцій, що працюють за рахунок біомаси (деревної щіпи, лушпиння, трави, тирси тощо) або твердих побутових відходів (крім скла та металу) без процесу згорання та утилізації відходів. Технології БіоТЕЦ безпечні для екології.

Також є можливість викупу та модернізації бази виробництва та генерації, яку відпрацьовано для цілей проекту. Орієнтовна вартість: 1,7 млн. євро

Чистий прибуток: 1 825 млн. євро на рік
Доля інвестора:
Договірна
Окупність проекту:
2 роки
Сфера:
Високі технології. Енергетика. Захист навколишнього середовища.

МИ ПРОПОНУЄМО:

Стратегію проекту БіоТЕЦ;
● Детальну інформацію про проект екологічного виробництва синтезгазу з біомаси;● Опис технології виробництва та створення теплоелектростанцій;● Фінансовий аналіз проекту;● Компанію з виробництва необхідних установок;● Реальне місце для створення теплоелектростанцій та їх виробництва.

Illustration

ПРОДУКЦІЯ БІОТЕЦ:
● «зелена» електроенергія;● тепло або холод (залишкове тепло можливо використати для виробництва холоду на абсорбційній холодильній машині);● тепло (утилізоване від систем охолодження двигуна) – буде поставлятися в комунальну тепломережу (від 500 грн/Гкал);● пірокарбон (твердий енергетичний продукт) – замінює кам’яне вугілля в котельнях, теплицях і т. д;● рідка фракція вуглеводнів (використовується при отриманні синтетичного вуглеводного газу і для енергозабезпечення газогенерації);● відходи – деревинна зола (калійно-фосфорне добриво) – може бути реалізована у якості добрива агропідприємствам або торговим мережам з продажу рослин і супутніх товарів.

Компоненти теплоелектростанції:

Illustration

Газогенераторної установки

Illustration

Газопоршневих генератор

Демонстрація дослідно-випробувальної установки в рамках проекту створення біотец

інтерв’ю з розробниками технології установки біотец2.4

Illustration

Види біомаси для виробництва твердого біопалива 

• енергетичні рослини;
• деревна біомаса (дрова, порубкові залишки і відходи деревообробки);
• залишки (відходи) сільського господарства і переробки;
Або тверді побутові відходи (окрім скла та металу).

Технологічні особливості:

● Біоенергетика — це галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива, яке створюється на основі використання біомаси. До біомаси відносять біологічно відновлювальні речовини органічного походження, що зазнать біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов’язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів).● Переробка біомаси, з використанням спеціальної інноваційної технології, яка дозволить екологічно безпечно переробляти біомасу в синтезгаз для виробництва ліквідної продукції – електричної і теплової енергії.● Питома вага біомаси для виробництва синтезгазу залежить від якості вхідної сировини (загальна енергетичність, вологість, зольність).● При переробці 1 тони біомаси пропонована технологія дозволить виробити в середньому 630 м3 синтезгазу для генерації 1 МВт електроенергії і 1,3 Гкал/год теплової енергії.● Високотемпературний автотермічний процес до 1.300 ОС забезпечує максимальну екологічну безпеку. Шкідливі речовини в продуктах горіння (топкових газах, золі) будуть відповідати гранично допустимим концентраціям.● Принцип роботи установки заснований на безперервній переробці біомаси термохімічним методом, з відповідальними вимогами Євросоюзу до екологічних викидів

Особливості технології проекту:

● Конструктивні особливості технологічного обладнання дозволяють змінювати регламентні показники технологічних процесів – переривати або вводити в технологічний процес компоненти, які забезпечують більш високі якісні і кількісні показники кінцевих продуктів, активно використовуючи різноманітні стани води, навіть використання її атомарних компонентів. Отримання додаткового водню призводить до різних позитивних ефектів, які використовуються для отримання нових енергетичних продуктів.● При термічній деструкції біомаси, в поєднанні з конверсією парогазових компонентів, створюються умови для прискорення поліреакцій в реакторній зоні, виявленню більш інтенсивних абляційних процесів, які призводять до збільшення виходу високо енергетичних продуктів.● Використання різних температурних режимів, в даному випадку аллотермічний процес при 850 ОC, є основною особливістю, де ступінь конверсії сполучень, які містять вуглеводень до 90%, що перевищує показники відомих технологій термоліза. Аллотермічний режим дозволяє економити зовнішнє енергоспоживання і використовувати відносно дешеві конструкційні матеріали для виготовлення обладнання.● Високотемпературний автотермічний процес до 1.300 ОС забезпечує максимальну екологічну безпеку. Шкідливі речовини в продуктах горіння (топкових газах, золі) будуть відповідати гранично допустимим концентраціям.● Розділення аллотермічних і автотермічих процесів дозволяє виключити прямий контакт газифікованого продукту з навколишнім повітрям, досягнути максимальної екологічної безпеки на стадії газифікації, що в цілому характеризує представлену технологію, як найбільш екологічно безпечну в теперішній час.

Illustration

Події/Заходи в рамках проекту БіоТЕЦ

Бажаєте інвестувати в даний проект?