• Слава Україні! Героям Слава!STAND WITH UKRAINE

ЕКО ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕЦЕВО-ВМІСНОЇ СИРОВИНИ / ВІДХОДІВ

Нова сторінка у технології виробництва електричної та теплової енергії, що не шкодить екології країни

ПРОЕКТИ: ТЕЦ на біомасі (БіоТЕЦ) | ТЕЦ з переробки (термохічної деструкції) вуглецево-вмісної сировини (CHPofCWR)

Основою проекту є створення теплоелектростанцій, що працюють за рахунок екологічно чистої переробки (без процесу згорання) вуглецево-вмісної сировини або інших твердих побутових відходів (біомаси, пластику, паперу, деревини, інших твердих органічних відходів, крім скла і металу).

Доля інвестора: Договірна
Окупність проекту: 4 роки
  Сфера: Високі технології. Енергетика. Захист навколишнього середовища
  Також є можливість викупу та модернізації бази виробництва та генерації, яку відпрацьовано для цілей проекту. 

продукція БіоТЕЦ та CHPofCWR

 • 1

  Електроенергія

 • 2

  Тепло або холод (залишкове тепло можливо використати для виробництва холоду на абсорбційній холодильній машині)

 • 3.1

  Відходи БіоТЕЦ – деревинна зола (калійно-фосфорне добриво) – може бути реалізована у якості добрива агропідприємствам або торговим мережам з продажу рослин і супутніх товарів.

 • 3.2

  Відходи CHPofCWR - зола у 5-10% відношенні від загальної переробленої маси сировини (відходів), у якій знешкоджено шкідливі речовини.

наша пропозиція

 • Стратегії проектів БіоТЕЦ або CHPofCWR

 • Детальну інформацію про проект екологічного виробництва синтезгазу з вуглецево-вмісної сировини (відходів)

 • Опис технології виробництва та створення теплоелектростанцій

 • Фінансовий аналіз проекту

 • Компанію з виробництва необхідних установок

 • Реальне місце для створення теплоелектростанцій та їх виробництва

Бажаєте інвестувати в проект?

ТЕХНОЛОГІЇ

Особливості технології проекту

1

Екоенергетика на основі проектів БіоТЕЦ або CHPofCWR - це нова галузь електро та теплоенергетики, що заснована на екологічно чистій (без використання процесу спалювання) переробці твердих побутових відходів, що мають вуглецево-вмісну сировину (деревина, папір, пластик та ін.) 

2

Переробка вуглецево-вмісної сировини (відходів), з використанням спеціальної інноваційної технології, яка дозволить екологічно безпечно здійснювати переробку в синтезгаз для виробництва ліквідної продукції – електричної і теплової енергії.

3

Питома вага вуглецево-вмісної сировини (відходів) для виробництва синтезгазу залежить від якості вхідної сировини (загальна енергетичність, вологість, зольність).

4

При переробці 1 тони вуглецево-вмісної сировини (відходів) пропонована технологія дозволить виробити в середньому 630 м3 синтезгазу для генерації 1 МВт електроенергії і 1,3 Гкал/год теплової енергії.

5

Принцип роботи установки заснований на безперервній переробці вуглецево-вмісної сировини (відходів) термохімічним методом, з відповідальними вимогами Євросоюзу до екологічних викидів.

6

Конструктивні особливості технологічного обладнання дозволяють змінювати регламентні показники технологічних процесів – переривати або вводити в технологічний процес компоненти, які забезпечують більш високі якісні і кількісні показники кінцевих продуктів, активно використовуючи різноманітні стани води, навіть використання її атомарних компонентів. Отримання додаткового водню призводить до різних позитивних ефектів, які використовуються для отримання нових енергетичних продуктів.

7

При термічній деструкції вуглецево-вмісної сировини (відходів), в поєднанні з конверсією парогазових компонентів, створюються умови для прискорення поліреакцій в реакторній зоні, виявленню більш інтенсивних абляційних процесів, які призводять до збільшення виходу високо енергетичних продуктів.

8

Використання різних температурних режимів, в даному випадку аллотермічний процес при 850 ОC, є основною особливістю, де ступінь конверсії сполучень, які містять вуглеводень до 90%, що перевищує показники відомих технологій термоліза. Аллотермічний режим дозволяє економити зовнішнє енергоспоживання і використовувати відносно дешеві конструкційні матеріали для виготовлення обладнання.

9

Високотемпературний автотермічний процес до 1.300 ОС забезпечує максимальну екологічну безпеку. Шкідливі речовини в продуктах горіння (топкових газах, золі) будуть відповідати гранично допустимим концентраціям.

10

Розділення аллотермічних і автотермічих процесів дозволяє виключити прямий контакт газифікованого продукту з навколишнім повітрям, досягнути максимальної екологічної безпеки на стадії газифікації, що в цілому характеризує представлену технологію, як найбільш екологічно безпечну в теперішній час.

Галерея проекту

Компоненти теплоелектростанції

Illustration

Газогенераторна установка

Illustration

Газогенераторна установка

Illustration

Газопоршневих генератор

Демонстрація дослідно-випробувальної установки в рамках проекту створення біотец

інтерв’ю з розробниками технології установки біотец2.4

Види вуглецево-вмісної сировини (відходів)

Для роботи екологічних енергетичних комплексів

  енергетичні рослини
  деревна біомаса (дрова, порубкові залишки і відходи деревообробки)
  залишки (відходи) сільського господарства і переробки
  тверді побутові відходи (пластик, органіка, папір, деревина)

Блог

Події/заходи в рамках проекту біотец