ТОВ «ТАКСКОМПЛАЄНС Україна»

ПОДАТКОВИЙ КОМПЛАЄНС

Презентація

Надаємо послуги

Відновлення, налагодження та оптимізація бухгалтерського та податкового обліку на приватних та державних підприємствах

01. Ведення бухгалтерського та податкового обліку

Ведення бухгалтерського та податкового обліку приватних або державних підприємств в ситуаціях, необхідних для стабілізації фінансової дисципліни та забезпечення дотримання інтересів власника (органу управління). Складання бухгалтерської (фінансової) та податкової звітності.
Даний вид робіт (послуг) є наслідком необхідності:оптимізувати роботу фінансового (бухгалтерського) підрозділу Клієнта для забезпечення фінансової безпеки та досягнення максимально ефективного результату в управлінні фінансовими ресурсами;
або забезпечення стабільної роботи підприємства Клієнта у разі: виявлення порушень в фінансовій сфері підприємства, проведення перевірки господарської діяльності, інвентаризації активів і документації підприємства, з одночасним виявленням відсутності необхідних дій (повного або часткового саботажу) від штатних працівників фінансового підрозділу (бухгалтерії) цього підприємства, проведенням відносно них службової перевірки (відсторонення від роботи);
та полягає у здійсненні робіт (наданні послуг) з ведення бухгалтерських регістрів з самостійним способом організації, коли складається звітність за даними бухгалтерських регістрів, представлених Клієнтом.

 • Читати далі

  Наведений вище вид робіт (послуг) передбачає також складання звітів у державні та контролюючі органи влади, фонди соціального страхування, подання статистичної звітності, необхідної для кожного конкретного Клієнта.
  Подання звітності – процедура, що вимагає відповідної кваліфікації фахівця і витрат часу. Так як бухгалтерська (фінансова) та податкова звітність не приймається без реєстрації подання. Подання звітності нашою компанією передбачає її формування за встановленими звітними формами та за необхідності її попередній захист в державних, контролюючих органах та фондах соціального страхування.

02. Відновлення бухгалтерського та податкового обліку

Дана послуга, як правило, носить характер щомісячного виконання на певний період до рівня необхідного Клієнту для здійснення стабільної діяльності підприємства.
Максимальна ефективність такої роботи та вчасне її виконання, є наслідком:якісного і швидкого надання (або сприяння відновленню) Клієнтом усіх первинних та інших необхідних документів;використання (за необхідності та порадою нашої компанії) програмного забезпечення з гнучкою системою налаштувань для виконання всього комплексу робіт по відновленню обліку на персональних комп’ютера
та швидке (особливо у передзвітні періоди) прийняття керівництвом управлінських рішень щодо регулювання у пов’язаних сферах Клієнта (кадрові, юридичні та виробничі підрозділи).
Аналітична робота нашої команди дозволяє встановлювати раціональні види облікових рішень на певних етапах відновлюваного періоду. Це відноситься, зокрема, до питань з оподаткування основним небезпечними для бізнесу податком – ПДВ, та сплатою платежів до фондів соціального страхування.

 • Читати далі

  Відновлення обліку – досить складна процедура. Тому порядок її проведення у кожного конкретного Клієнта розробляється найбільш кваліфікованими спеціалістами нашої компанії з обов’язковою участю аудиторів. В основному йдеться про:

  ● відновлення бухгалтерських записів господарських операцій Клієнта на рахунках бухгалтерського обліку;
  подання в установленому порядку до відповідних органів не поданої у визначений законом строк звітності Клієнта;
  ● відновлення бухгалтерських записів з нарахування й сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), проведення розрахунків з контрагентами та здійснення інших платіжних операцій;
  ● відновлення бази працівників Клієнта в програмному забезпеченні та персоніфікованого обліку для подання звітів до соціальних фондів;
  ● відновлення баз основних засобів та інших необоротних активів Клієнта;
  ● відновлення інших електронних баз ведення бухгалтерського і податкового обліків Клієнта, в тому числі баз контрагентів.

  Основні етапи процесу відновлення податкового та бухгалтерського обліку на підприємствах:
  ● Отримання від підприємства наявної документації та доступу до програм обліку. Ознайомлення з діяльністю підприємства, економічними ризиками, системою рахунків та інформаційною системою.● Упорядкування наданої первинної та звітної документації та оцінка її повноти і об’єму.● Проведення аналізу існуючого стану в бухгалтерському та податковому обліку підприємства та надання рекомендацій щодо необхідного обсягу робіт з відновлення.● Подання підприємству інформації про необхідні кроки від підприємства для успішного відновлення обліку (види та об’єм відсутньої документації, методичні негаразди в обліку, кадрові рекомендації щодо суміжних підрозділів, тощо).● Визначення структури відновлення бухгалтерського обліку залежно від притаманних ризиків та планування роботи.● Налаштування основних складових бухгалтерської програми 1С (якщо налаштування не відповідають обліковим потребам підприємства) та іншого програмного забезпечення обліку (звітності).● Внесення невідкладних записів в бухгалтерський та податковий облік, необхідних для початку діяльності підприємства, зокрема щодо формування рахунків на користь підприємства та отримання коштів, забезпечення сплати податків, відновлення процесів виплати заробітної плати та авансів, надання можливості розрахування звільненого персоналу, тощо.● Подання проміжних (попередніх) звітів до контролюючих органів для зняття основних першочергових ризиків підприємства, в тому числі: запобігання нарахування штрафних санкцій за поточний період, втрати свідоцтва ПДВ у зв’язку з неподанням звітності, втрати податкового кредиту та таке інше.● Здійснення, перевірка та корегування (у разі необхідності) записів в системі бази даних підприємства, які не були зроблені на VII етапі. Уточнення показників фінансової та податкової звітності, передбаченої відповідним чинним законодавством України.
  Строк виконання відновлення бухгалтерського обліку залежить від обсягу робіт, кількості і упорядкування документації, повноти та швидкості надання інформації від підприємства, кваліфікованої роботи суміжних підрозділів та відповідальних осіб підприємтва (кадри, юристи, матеріально-відповідальні особи).
  Для звітування Клієнту про виконану роботу використовуються поточний і остаточний звіти, в яких процес відновлення обліку відображається за фактично занесеними записами та здійсненими операціями на підставі наданих підприємством документів для проведення (відображення) у регістрах бухгалтерського обліку всіх необхідних даних. Звіти формуються на підставі даних із програмного забезпечення «1С» та інших програм, наданих підприємством.

03. Удосконалення (модернізація) діючої системи обліку 

Цей вид послуги передбачає ознайомлення з діючою у Клієнта системою бухгалтерського обліку. Компанія вивчає обґрунтованість використовуваної облікової політики, прийнятих облікових рішень щодо її реалізації. У відповідності з цим пропонується її модернізація (у разі необхідності).
Податковий комплаєнс – надання інформаційних послуг, у вигляді моніторингу податкової політики підприємств, шляхом аналізу відповідності господарської діяльності чинному податковому законодавству, та упередження здійснення Клієнтом ризикових операцій.

 • Читати далі

  До подібних послуг вдаються, як правило, дбайливі господарі та кваліфіковані бухгалтери підприємств і організацій, які в умовах калейдоскопічної зміни законодавства відчувають невпевненість. У цьому випадку фахівці нашої організації за участю аудиторів після ретельного дослідження організації обліку можуть запропонувати перехід до більш досконалої форми обліку, підібрати систему його автоматизації, впровадити передові і поки маловідомі у вітчизняній обліковій практиці методи обліку.

04. HR -менеджмент 

HR -менеджмент – пошук і підбір кадрів бухгалтерії, організація роботи з контролю за співробітниками фінансового сектору та надання рекомендацій керівництву. HR-менеджмент – це правильно організований процес рекрутменту в компанії, уміння обирати ефективні методи пошуку персоналу, проводити різні типи співбесід, здійснювати перевірку рекомендацій.

 • Читати далі

  Процес рекрутингу складається насамперед з:
  ● Пошуку кандидата за допомогою оголошень і інших методів.● Обрання потенційного претендента за допомогою тестування і / або співбесіди.● Відбору кандидатів, який базується на результатах тестування і / або співбесіди.● Процесу адаптації, під час якого працівник отримує необхідні знання та навички, які допоможуть ефективно виконувати свою роботу.

 • Слава Україні! Героям Слава!STAND WITH UKRAINE

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ І СТАБІЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ.